SUPER SECRET SERVICE



Super Secret Database: Side 3

Dette er vores database med top hemmelige dokumenter offentligheden aldrig må få at se.






Dokument: Fremtiden

Modern times har publiceret hvad de forskellige partiers holdninger er til overvågning, tjek om nogle af dem evt. kan være en trussel.



Video: Anonymt interview

En anonym repræsentant fra Modstandsgruppen Anti-Spy Network, har nu været ude og give interview omkring SSS/NSA og overvågning i Danmark.
Du skal holde et meget skarpt øje til denne gruppe. Meget skarpt.



Debatindlæg: Problematikken omkring overvågning.

Et debatindlæg er blevet publiceret af Anti-Spy network, hvori en anonym kilde udtaler sig meget kritisk om overvågning.
Vedkommende er klart en potentiel trussel og ekstra ressourcer til bør stilles til rådighed.



Dokument: Guide til privatpersoner

ASN har lavet en guide til, hvordan man undgår at bliver overvåget som borger.
Det er selvfølgelig ikke heldigt for os, at der bliver informeret om alternativer vi ikke har magt over, men vi har dog fået adgang til Tor-netværket flere gange.
Alligevel skal der holdes øje med de ting ASN får publiceret.





Når du har læst og set alle dokumenter og videoer, og er klar til at gå videre til næste side, klik herunder: