SUPER SECRET SERVICEWelcome to the official super secret website of Super Secret Service!

In English:
This is an interactive project about the Edward Snowden/NSA leaks and mass-surveillence.
It is made by Magnus Jungersen, Anna Stilling and Sixten Kastalje for our 9th grade final assignment at "Det frie Gymnasium" (March 2015).
Instead of just writing a normal assignment, we chose to make a website simulating the database of NSA, including articles and videos we've made.
Super Secret Service is a fictional Intellegence Service inspired by National Security Agency (NSA), and you (the reader) are an employee.
We come from Copenhagen, Denmark, and the entire project is in Danish. But feel free to take a look at it anyway. The website is built by us, from scratch.

Are you ready? Type in the top secret password below.


In Danish:
Dette er en interaktiv projektopgave om NSA, masseovervaagning og Edward Snowden.
Den er lavet af Magnus Jungersen, Anna Stilling og Sixten Kastalje som vores afgangsprojekt i 9. klasse paa Det frie Gymnasiums grundskole (Marts 2015).
I stedet for at skrive en normal opgave, valgte vi at lave en interaktiv hjemmeside, som ogsaa bestaar af artikler og videoer.
Super Secret Service (SSS) er en fiktiv efterretningstjeneste inspireret af NSA. Du (ja, dig!) er netop blevet ansat i SSS, og hjemmesiden skal forestille NSAs database.
I opgaven indgaar ogsaa andre fiktive instanser: Modern Times, som er et nyhedsmedie som The Guardian eller Politiken.
Anti-Spy Network (ASN) som er den "oproerske" anonyme gruppe der ser sig kritisk overfor masseovervaagningen.
Dit job er at overvaage mulige terrorister for at beskytte den almene borger.

Er du klar? Indtast den top hemmelige adgangskode:

web analytics